Team van Kzing

Kzing is een bedrijf van Ellis Castenmiller. Ze werkt hierin nauw samen met Evan en Patrick Castenmiller.

Vanuit dit bedrijf worden verschillende activiteiten ondernomen.

Ellis is al 38 jaar gediplomeerd muziekdocent (piano en keyboard) en inmiddels 16 jaar drama docent. Ze schrijft en componeert vrijwel al het materiaal zelf. Zij maakt ook het materiaal voor de basisscholen. Bijna al het materiaal wordt dus speciaal voor de doelgroep gemaakt en is beproefd in de praktijk. Ook geeft zij privé muziekles aan huis. In het materiaal dat zij maakt, laat Ellis zien dat ze sterk maatschappij betrokken is. Onderwijs is een passie van haar.

Evan heeft jarenlang geacteerd in amateur musicals, veel danslessen en muzieklessen genoten en is afgestudeerd aan de iPabo als docent primair onderwijs. Zijn uitstroomprofiel was “Talent en excellentie” en hij heeft de minor “Muziek in de klas” gedaan. Evan maakt ook de choreografieën voor Kzing. Hij geeft, naast zijn baan als onderwijzer, vanuit Kzing inmiddels al 5 jaar muziekles op basisscholen.

Ellis en Evan voeren samen de regie in jeugdmusicals voor verschillende leeftijdsgroepen. Ook maken zij samen materiaal voor het primair onderwijs.

Patrick werkt op de achtergrond, maar zonder zijn steun zou Kzing niet kunnen bestaan.

Hij zet zich in bij de techniek, bij de decors, bij de administratie en de hand- en spandiensten.

Naast dit team zijn er nog talloze vrijwilligers, zonder wie Kzing niet goed zou kunnen functioneren. Wij zijn hen heel erg dankbaar.