Team van Kzing

  • Kzing is een bedrijf van Ellis Castenmiller.
  • Kzing KVK 51571870
  • Ze werkt hierin nauw samen met Evan Castenmiller en Patrick Castenmiller 

Wij laten u graag kennis maken met het team van Kzing:

Ellis
Evan
Patrick

Ellis en Evan maken samen materiaal voor onderwijssituaties en voeren samen de regie in jeugdmusicals voor verschillende leeftijdsgroepen.

Ellis

Ellis is al 40 jaar gediplomeerd muziekdocent (piano en keyboard) en inmiddels 20 jaar dramadocent. Ze schrijft en componeert vrijwel al het liedmateriaal voor Kzing zelf, op de volksliedjes na. Ook schrijft zij de theaterstukken van Kzing en maakt zij het materiaal voor de basisscholen; tegenwoordig vaak in overleg met Evan. Bijna al het materiaal wordt dus speciaal voor de doelgroep gemaakt en is beproefd in de praktijk. Ellis geeft daarnaast privé muziekles aan huis. In het materiaal dat zij maakt, laat zij zien dat ze sterk maatschappij betrokken is. Onderwijs is een passie van haar. Ze verdiept zich in leerlijnen en de aansluiting bij Het Primair onderwijs. Ellis vindt het ook uitdagend om les te geven aan mensen die, bijvoorbeeld door een beperking, moeite hebben met het reguliere onderwijs.

Evan

Evan werkt al sinds 2013 voor Kzing. Hij staat als docent voor de theatergroepen van Kzing, verzorgt daar de regie en de choreografieën, geeft vanuit Kzing muzische lessen op verschillende basisscholen, zowel in het regulier als het speciaal onderwijs en is betrokken bij de content van de sites van Kzing. Evan heeft jarenlang geacteerd in amateur musicals, veel danslessen en muzieklessen genoten en is afgestudeerd aan de iPabo als docent primair onderwijs. Zijn uitstroomprofiel was "Talent en excellentie" en hij heeft de minor "Muziek in de klas" gedaan. Naast zijn werk bij Kzing is hij onderwijzer op een Jenaplanschool. Als onderwijzer heeft hij goed zicht op het niveau en de belangstellingswereld van elke leeftijdsgroep.

Patrick

Patrick is strategisch adviseur bij de Gemeente Hoorn. Hij richt zich daar speicifiek op de digitale overheid.
Hij werkt als vrijwilliger bij Kzing en verricht daar heel veel werk op de achtergrond. Zonder zijn steun zou Kzing niet kunnen bestaan. 
Hij zet zich in bij de website, de licht- en geluidstechniek, bij de decors, bij de administratie en de hand- en spandiensten. Maar hij is ook de sparring partner van Ellis en Evan op artistiek gebied. 

Vrijwilligers

Naast dit team zijn er nog talloze vrijwilligers, zonder wie Kzing niet goed zou kunnen functioneren. Zij zijn vooral werkzaam rondom de theateractiviteiten van Kzing; denk aan mensen rondom de kostumering, de techniek, de hand- en spandiensten, de grime etc. Wij zijn hen heel erg dankbaar.

Heb je de informatie gevonden die je zocht? Zo niet, vul hieronder dan een nieuwe zoekterm in.