De wereld spelender wijs
Een andere visie op culturele vorming …

In deze groep…

Niemand moet worden buitengesloten. Het maakt niet uit welke huidskleur je hebt, of je wel of geen sproeten hebt, welk gender je hebt, of je dikker of dunner bent, ouder of jonger, of je op jongens of op meisjes valt, of je blond, bruin of rood haar hebt, of je ouders rijk zijn of niet, welk geloof je hebt en ga zo maar door.

We hoeven in een groep niet allemaal vrienden te zijn, maar we moeten respect voor elkaar hebben en kunnen samenwerken als collega’s. In een fijne groep krijgen alle kinderen evenveel rechten en worden ze allemaal rechtvaardig behandeld. Maak samen goede afspraken over hoe je met elkaar omgaat en hoe je met pestgedrag omgaat. 

In deze groep… +

Plusles bij het liedje “In deze groep hoort iedereen erbij”. Bij Kzing vinden we dat iedereen erbij hoort. Niemand moet worden buitengesloten. Er staan een paar opdrachten, waar je de hele week mee aan de gang kan.

Rekenen (dyscalculie) *

Hier vind je een liedje gezongen vanuit het standpunt van iemand die moeite heeft met rekenen. Misschien heeft deze leerling faalangst, maar misschien ook wel dyscalculie. Mensen met dyscalculie verwerken de informatie op een andere manier. Daardoor is het voor hen moeilijker om tot rekenoplossingen te komen. Deze mensen ervaren een beperking met rekenen. Het is niet aardig om iemand te plagen die moeite met iets heeft. Helpen is aardiger.

Blij met mijn lijf *

Iedereen mag blij zijn met het eigen lichaam. Het maakt niet uit hoe je lijf eruitziet. Het maakt niet uit of er misschien een klein (of groot 😉 ) dingetje is dat je graag anders zou zien. Het is jouw lijf en het zorgt ervoor dat je het leven kan beleven.

In  reclames wordt vaak gedaan alsof je lijf en leven perfect zou moeten zijn. Mode wordt soms ontworpen voor hele magere modellen. Foto’s van mensen die iets hebben dat “men” minder mooi vindt, worden bijgewerkt en veranderd. Bij Kzing vinden we dat we beter kunnen vieren dat al onze lijven mooi zijn ! Ieder lijf is een goed lijf!

Doe toch gewoon!

Een liedje over “normaal” doen. Maar wat is dat nou eigenlijk? Groepen mensen kunnen soms boos worden, als je anders doet dan wat de rest van de mensen als normaal beschouwt. Is dat terecht? 

Over juf en meester..

MB-BB Een podcast die gaat over juffen en meesters. Na afloop kunnen jullie je eigen mening geven, door een kunstwerk te maken

Dyslexie

Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. Dit woord komt uit het Grieks. Als iemand dyslexie heeft, heeft hij/zij langdurige problemen met leren lezen en het kunnen toepassen van lezen en soms ook spellen. Dyslexie is een beperking. Dat betekent dat het iets is dat iemand een beetje tegen kan houden om iets te laten lukken. In dit geval gaat het om lezen en taaldingen. Het is niet aardig om mensen te plagen die een beperking hebben. 

Over ADHD

Dit is een liedje over mensen die ADHD hebben.. Op Kzing.tv vind je uitgebreide informatie over wat mensen met ADHD hebben.

Doe toch gewoon!

MB-BB Een lied en dans over “normaal zijn”. Maar wat is dat eigenlijk?