Stichting Acting4kids

Logo Acting4kids

Kzing wordt regelmatig gefaciliteerd door Stichting Acting4kids. Deze stichting heeft als doelstelling: handelend optreden om kinderen de ruimte te bieden zich te presenteren. De stichting zorgt ervoor dat leuke, leerzame initiatieven, op het gebied van jezelf durven presenteren, daadwerkelijk door kunnen gaan. Zij zorgt voor de organisatie, publiciteit en het realiseren van de projecten van de betrokken groepen.

Het bestuur bestaat op dit moment uit: Sponsoren van de musical Stadsbeeld

  • Mevr. Marloes van der Veer (voorzitter)
  • Dhr. Paul Kieftenburg (penningmeester)
  • Mevr. Marian Bosch (algemeen bestuurslid)

Vanuit Acting4kids worden mooie projecten georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is het project "Rond de Kaap!" dat bestond uit twee musicals, verscheidene workshops en een liedjesprogramma.

Op dit moment verzorgt de Stichting twee geplande optredens voor ons: De musical Ster en de musical Rijk.

De eerste musical gaat over je eigen weg vinden, in een wereld waarin mensen willen dat je voldoet aan de algemeen geldende norm. De tweede musical gaat over mensen die iets meer geld hebben en mensen die minder geld te besteden hebben.