Stichting Acting4kids

Logo Acting4kids

Kzing wordt regelmatig gefaciliteerd door Stichting Acting4kids. Deze stichting heeft als doelstelling: handelend optreden om kinderen de ruimte te bieden zich te presenteren. De stichting zorgt ervoor dat leuke, leerzame initiatieven, op het gebied van jezelf durven presenteren, daadwerkelijk door kunnen gaan. Zij zorgt voor de organisatie, publiciteit en het realiseren van de projecten van de betrokken groepen.

Het bestuur bestaat op dit moment uit: Sponsoren van de musical Stadsbeeld

  • Mevr. Marloes van der Veer (voorzitter)
  • Dhr. Paul Kieftenburg (penningmeester)
  • Mevr. Marian Bosch (algemeen bestuurslid)

Vanuit Acting4kids worden mooie projecten georganiseerd. Neem alleen al alle musical voorstellingen! En ook workshops die bij een project horen, worden door Acting4kids gefaciliteerd.

De stichting neemt daarbij een deel van de kosten rondom de voorstellingen voor haar rekening. De stichting moet natuurlijk ergens het inkomen vandaan halen om dat te doen. De kaartverkoop is hiervoor één van de  belangrijke inkomstenbronnen, naast eventuele subsidies en een eigen bijdrage die er van de organisaties waar zij voor faciliteren verwacht wordt.

Om die reden wordt het geld voor de kaartjes voor voorstellingen van Kzing overgemaakt naar Stichting Acting4kids

NL 32 INGB 0004195567

Kzing is de mensen in het bestuur van Acting4kids enorm erkentelijk voor het werk dat zij voor hen verzetten!