Ellis Castenmiller-Westheim

Ellis: “Zelfexpressie door middel van muziek”

Op deze pagina vertel ik u graag iets over mijzelf. Als kind werd ik al geboeid door taal en muziek, omdat mensen hiermee de mogelijkheid krijgen om zichzelf uit te drukken. Dit werd gestimuleerd door inspirerend Jenaplan onderwijs. Een Gymnasium alfa opleiding sloot hier prima op aan, in combinatie met veel muzieklessen en een vooropleiding. Daarna bezocht ik het conservatorium Alkmaar (toen MPA) waar ik ben afgestudeerd als docerend musicus, hoofdvak piano.

Ik ben inmiddels 35  jaar werkzaam als muziekdocente in Hoorn en maak al meer dan 15  jaar geëngageerd muziektheater met kinderen en jongeren. In mijn werk ben ik geïnspireerd door de woorden van Schiller: “De mens is alleen maar mens waar hij speelt..”  Een muzikant en acteur is een speelman. Muziek, dans en drama stimuleren mensen tot spel. Het ontwikkelt inlevingsvermogen en uitdrukkingsvermogen.

Bij Kzing kan ik mijn eigen passies: schrijven, componeren, het onderwijs en betrokkenheid bij de maatschappij ook op speelse wijze combineren. Wat is er nou mooier dan mensen te zien groeien en steeds meer zichzelf te zien worden? Ik vind authenticiteit van groot belang voor mensen. Wie moeten we zijn als we niet onszelf mogen zijn? Daarom probeer ik aansluiting te zoeken bij wat mensen zelf met muziek en theater willen doen. Mijn leerlingen weten zelf heel goed wat zij willen leren.

Lessen op maat

Ik heb gewerkt met mensen van alle leeftijden, met mensen met een beperking en als muziektherapeute met mensen in een verpleeghuis.

Het is van groot belang dat we mensen stimuleren om zich te presenteren op de manier waar ze gelukkig van worden, want het is een cliché, maar wel waar: the earth zonder art is eh…

Zelf heb ik ook veel jongeren de gelegenheid mogen bieden zichzelf positief op een podium te presenteren. Eerst vanuit Kids on stage (een bedrijf dat ik vanuit een maatschap leidde van 2014-2014) en vanaf 2014 vanuit Club Kzing, een bedrijf dat ik samen met Evan leid. Vanuit de maatschap Kids on stage www.kidsonstage.nl  waarvan ik één van de twee drijvende krachten was, zijn er meer dan 40 producties op de planken gebracht door talloze kinderen en jongeren. Dit was niet mogelijk geweest zonder heel veel lieve vrijwilligers! Veel van het gedachtegoed en de doelstellingen van dit bedrijf zijn terug te vinden in mijn nieuwe bedrijf: Kzing. Ook nu worden Evan en ik hierin ondersteund door heel veel gemotiveerde mensen.

U kunt op deze website van alles lezen over de mogelijkheden die ik als freelancer vanuit mijn bedrijf Kzing kan aanbieden, soms alleen en soms in samenwerking met mijn collega: privélessen piano en keyboard, solfègelessen, muziekgeschiedenislessen, workshops, voorstellingen, muzieklessen op basisscholen, musicallessen en een aanbod van materiaal dat ik zelf schrijf en componeer, ook in opdracht. Ook maken we bij Kzing muzieklessen in opdracht. We vinden het boeiend om samen met opdrachtgevers te zoeken naar de goede vorm voor de boodschap die zij aan hun publiek mee willen geven. Neem dus gerust contact met ons op.

ellisMaatschappij betrokken

In elk van deze werkvelden probeer ik altijd mijn betrokkenheid bij de mensen en de maatschappij tot uitdrukking te brengen. De verhalen die ik vormgeef, ontstaan vaak uit de interactie met andere mensen. De musicals zijn dikwijls veel meer dan uitsluitend musical. Dikwijls hoort er een maatschappelijk project bij. Inmiddels heb ik meer dan 16 jeugdmusicals geschreven, veel los (thematisch) liedmateriaal, zowel zelfstandig als in opdracht.

Het mooiste beroep van de wereld

Ik voel me een gelukkig mens, omdat ik van mijn passies mijn werk heb kunnen maken. Graag wil ik dan ook iedereen bedanken die hieraan bijdraagt of heeft bijgedragen!  Ik kan me nog steeds geen mooier beroep voorstellen.

Met vriendelijke groet,

Ellis Castenmiller-Westheim