Club La

Laura LaMeedoen met Club La in het schooljaar 2019-2020

Voor Club La word je gevraagd. Het is een gezelschap dat bestaat uit serieuze leerlingen die tijdens de lessen van Club Fa en Club So altijd geconcentreerd meedoen en in hun spel duidelijk al een stapje verder kunnen gaan.  Bij Club La werken zij keihard om creatieve projecten tot een goed einde te brengen. 

Soms werken we aan een video, een dans, of aan een opname van een lied en soms aan een productie die we op de planken willen brengen. (In dat laatste geval zijn er kosten verbonden aan het meedoen om de zaalhuur te betalen) 

We oefenen in wijkcentrum Kersenboogerd

Op donderdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur 

Contact: info@kzing.nl

 

  • In overleg spreken we projecten af
  • Tussentijdse opzegging is niet mogelijk wanneer er een optreden is waarvoor zalen worden gehuurd.
  • Soms is er sprake van lesgeld (wanneer wij zalen moeten huren etc.), maar bij sommige projecten  niet. Bijvoorbeeld wanneer de jongeren werken aan films die voor Kzing-doeleinden (lesmateriaal) gebruikt worden. In dit geval wordt er wel een borg betaald, die pas teruggestort wordt wanneer het doel (film) bereikt is. Dit om te voorkomen dat jongeren het project niet afmaken. Het borgbedrag wordt van te voren gecommuniceerd.
  • Als er sprake is van lesgeld, kun je dit overmaken op rekeningnummer: NL76 ABNA 0522 0191 45 t.n.v. E.P. Castenmiller.
  • Zou je dit willen doen onder vermelding van je naam en de termijn? Dit in verband met de administratie.
  • Je kan bij ons voor de lessen betalen met de strippen van de Sport- en cultuurstrippenkaart van de Gemeente Hoorn.
  • Je mag gratis komen kijken naar de voorstellingen van de andere groepen

De week voor de voorstellingen zijn er, zoals gezegd, een aantal verplichte repetities op locatie (wijkcentrum de Huesmolen.) Het is van belang en verplicht om hierbij aanwezig te zijn. Anders mis je de laatste belangrijke info, kent het de speelsituatie niet en voelt het zich onzeker op het podium. De afwezigheid van kinderen is ook heel hinderlijk voor hun medespelers en voor de mensen die de regie hebben. Wij maken alleen uitzonderingen voor ziekte en schoolverplichtingen. Een theatergroep is ook een team. Vandaar deze strenge regeling