Van harte welkom op Kzing.nl

Wij heten je van harte welkom op Kzing.nl. Op deze site van Kzing vind je liedmateriaal voor het primair onderwijs (regulier en speciaal), dat in vakoverstijgende lessen te gebruiken is. Schrijf een zoekterm in het zoekvenster en hopelijk vind je een passend lied. Je mag altijd mailen, als je een lied rond een bepaald thema zoekt!   Stuur een mail naar info@kzing.nl

Kzing.tv

Deze website bestaat naast de meer uitgebreide site Kzing.tv, waar je veel vakoverstijgend muzisch materiaal vindt om te luisteren, musiceren, bewegen, acteren en te zingen. Als je op deze link klikt, kom je op een andere site. Dat gebeurt op een nieuw tabblad.

Onze visie

Wil je meer lezen over onze onderwijsvisie? Klik dan hier.

Het team van Kzing

Ben je benieuwd naar ons en naar onze achtergrond? Klik dan hier.