De wereld spelender wijs
Een andere visie op culturele vorming …

Kzing op basisscholen

Kzing op school

Doordat er vanuit onderwijsland belangstelling was voor de activiteiten van Kzing, zijn wij sinds 2014 ook werkzaam op verschillende basisscholen. Het gaat hier om reguliere basisscholen en basisscholen in het speciaal onderwijs. Vanuit Kzing worden daar lessen muzische vorming gegeven, waarbij de nadruk ligt op wereldoriëntatie door te zingen, musiceren, dansen, acteren, luisteren en maken.

Waarin wij ons onderscheiden

Het materiaal dat wij maken , onderscheidt zich van ander muzisch materiaal doordat het een sterke maatschappelijke component heeft en aanzet tot reflecteren. We besteden op een natuurlijke manier aandacht aan het gegeven dat ieder mens er mag zijn. Het materiaal gaat in op onderwerpen die van belang zijn voor leerlingen van deze leeftijd. Denk aan: de wereld, de ruimte, weerbaarheid, schilderkunst, vrede en vrijheid, groen, hobby's, feesten, seizoenen, andere culturen, eigen historie etc. Naast liedjes, leren de leerlingen zo van alles over gedichten, muziek in allerlei stijlen, dansen, acteeropdrachten etc. Het materiaal dat wij op de scholen gebruiken is te vinden op  Kzing.tv. Klik op het plaatje hiernaast en je komt op die site terecht.

Wij streven er ook naar om docenten met ons materiaal te helpen vaker, korte cultuurmomenten in de klas in te zetten. Stel niet te hoge eisen aan jezelf. Word samen met je groep nieuwsgierig naar cultuur en ontwikkel je samen. Er hoeft niet "op hoog niveau" gezongen en gemusiceerd te worden. Wij geloven in een klimaat waarin je samen, al rommelend en zoekend, plezier ervaart in cultuur en muzische vaardigheden.

Eenvoudig te gebruiken

Het materiaal is heel eenvoudig door leerkrachten en leerlingen te gebruiken. Het heeft nauwelijks voorbereiding nodig en het kost niet veel tijd. Je kan zo elke dag even kort bezig zijn met muziek en dat is veel effectiever. Ondertussen snijd je onderwerpen aan die op dat moment relevant zijn.

In samenwerking me de scholen, waar wij lesgeven, heeft Kzing ook een methode ontwikkeld waarbij het keyboard kan worden ingezet, zowel in de bovenbouw als in de onderbouw. Geïnteresseerde leerlingen kunnen aan het einde van hun basisschooltijd al heel wat leuke liedjes spelen en de overgang naar de muzieklessen op de middelbare school verloopt soepel.

Dit methodische materiaal om muziek te leren lezen, is ook bruikbaar op melodica's, boomwhackers en metallofoons. Maat, ritme, melodie, de muzikale parameters... ze komen allemaal aan bod. Uiteraard zijn er ook ritme-oefeningen. Die kunnen worden uitgevoerd op het Orff-instrumentarium, maar ook zijn er bodypercussies en simpele klapspelletjes.

Kennismaken met veel verschillende muziek

We componeren liedjes vaak in een bepaalde muzikale stijl. Je slaat weer meer vliegen in één klap: je kan het onderwerp van het lied behandelen, maar ook de muzikale stijl en eventueel het land, of de geschiedenisperiode waar die muziekstijl uit stamt.

Aansluiten bij leerlijnen en kerndoelen

Door de ervaring die we bij Kzing hebben, zijn de doelen van een aantal vakgebieden helemaal met elkaar vervlochten. De leerlijnen en kerndoelen komen overvloedig aan bod. Door de veelvuldig terugkerende korte muzische momenten leren de leerlingen een muzikaal jargon, ze ontwikkelen een eigen smaak en leren zich presenteren in dans, zang en acteerspel.

Workshops

Helaas kunnen we niet op alle scholen in Hoorn alle lessen komen geven. Wel kunnen we een workshop geven aan leerkrachten hoe zij simpel met het materiaal van Kzing kunnen werken. 

Wanneer je school lessen bij Kzing afneemt en van Kzing.tv gebruik maakt, maken wij graag speciaal muzisch materiaal dat past bij een thema waar uw school mee werkt.

Wanneer je een abonnement op Kzing.nl hebt, kan je ons altijd een verzoek sturen voor bepaald materiaal. Als ons dit ook aanspreekt, zullen wij ermee aan de gang gaan.

Zoek dus gerust contact met  ons!

Kom 20 september naar onze workshop!

Woensdagavond 20 september is er een workshop voor docenten in het Primair Onderwijs. Evan legt uit hoe je in de komende periode (herfst) aan de gang kan gaan met het materiaal van Kzing en hoe je het materiaal in kan zetten om sociale samenhang in je groep te stimuleren.

Deze avond vindt plaats in Wijkcentrum Kersenboogerd te Hoorn. We beginnen om 19.00 uur. Kosten: €40,00 per persoon. Dat is inclusief een jaarabonnement op Kzing.nl in het schooljaar 2023-2024. Stuur ons een mail en geef je op!